Gross Choppers

  • Gross Choppers

    Gross Choppers

    Продукциянын деталы Сабан сабагы машина жашыл (кургак) жүгөрү сабактарын, буудай саманын, күрүч саманын жана башка өсүмдүктөрдүн сабактарын жана жайыттарды чабууда колдонулат. Иштетилген материалдар ири мүйүздүү малдарды, койлорду, кийиктерди, жылкыларды жана башкаларды көбөйтүүгө ылайыктуу, ошондой эле пахтанын сабагын, бутактарын, кабыгын ж.б. иштетип, саман энергиясын өндүрүү, этанол алуу, кагаз жасоо, жыгач сыяктуу тармактарда колдонсо болот. негизделген панелдер. Бул кубаттуулук катары дизель кыймылдаткычы же электр кыймылдаткычы менен дал келиши мүмкүн. Иштөө принциби ...