Пресс-подборщиктер

  • Balers

    Пресс-подборщиктер

    Продукциянын деталдары Пресс-подборщик - бул күрүчтү, буудайды жана жүгөрүнүн сабактарын чогултууну, бууп-жыйноону жана таңгактоону автоматтык түрдө аяктаганга боло турган саман пресс машинасынын бир түрү. Ал кургак жана жашыл жайыттарды, күрүч, буудай жана жүгөрү сабактарын жыйноо үчүн кеңири колдонулат. Стреплинг. Машина чакан түзүлүш, ыңгайлуу иштөө жана жогорку ишенимдүүлүк мүнөздөмөлөрүнө ээ. Топтолгон жайыт тоют катары колдонулуп, бодо мал менен койлорду азыктандырууга кеткен чыгымдарды үнөмдөөгө болот. Дал келген б ...